De vele voordelen van fietsen naar het werk

Stimuleer je het fietsgebruik onder je medewerkers, dan levert je dat veel voordelen op! Er zijn voordelen te behalen op het gebied van kosten, parkeerruimte, vitaliteit, gezondheid, duurzaamheid en goed werkgeverschap.

 • Fietsstimulering past in een duurzaam beleid, minder autokilometers betekent minder CO2-uitstoot. Een medewerker die twee keer in de week 7,5 kilometer fietst in plaats van de auto pakt, bespaart jullie 200 kilo CO2-uitstoot per jaar.
 • Kostenbesparing: bereken met de fietscalculator voor bedrijven hoeveel jullie bedrijf kan besparen. Met name op autokosten en parkeervoorzieningen.
 • Een fietser is op korte afstand in de stad sneller op zijn bestemming dan een automobilist: gemiddeld 5%, In de grotere steden (vanaf 100.000 inwoners) zelfs meer dan 10% sneller. Tot 3 kilometer wint de fiets bijna altijd, vanaf 4 kilometer meestal niet. Dat is inclusief parkeren en lopen naar de ingang. Bron: Fietsersbond
 • Positieve effecten van regelmatig een half uur per dag fietsen: fitheid neemt toe met 13%, 0,3 kilo per jaar minder gewichtstoename en ziekteverzuim neemt af met 1,3 dagen per jaar. Bron: TNO, Fietsen is groen, gezond en voordelig, 2010)
 • Werknemers die dagelijks op de fiets naar het werk gaan hebben 10 tot 15% minder arbeidsverzuim dan medewerkers die dagelijks met de auto gaan. (Bron: TNO)
 • De arbeidsproductiviteit van diegenen die op de fiets komen, is enkele procenten hoger is dan zij die dat niet doen. Dat levert aanmerkelijke voordelen op voor de werkgever, een stijging van 1% van de arbeidsproductiviteit leidt tot een voordeel van gemiddeld €750 per werknemer per jaar (Bron: TNO).
 • Meer medewerkers die met de fiets komen, leveren meer parkeerruimte op, bijvoorbeeld voor jouw klanten. Een fiets neemt 1/8 van de ruimte van een auto in. De gemiddelde kosten van een parkeerplaats zijn € 1.000 per jaar. Bron: Benchmark Mobiliteit

Wil je met jouw bedrijf ook profiteren van de vele voordelen van het fietsen naar het werk? Neem dan contact op met rij2op5.

Ook meedoen?

Wil je met jouw bedrijf ook profiteren van de vele voordelen van het fietsen naar het werk? Meld je dan hier aan.

  Naam

  Bedrijfsnaam

  E-mailadres