Een succesvolle fietsstimuleringscampagne

Rij2op5 is een succesvolle fietsstimuleringscampagne. Met rij2op5 kun jij als werkgever jouw medewerkers bewust maken van de mogelijkheden van fietsen van en naar het werk. De campagne biedt een laagdrempelig handelingsperspectief. En dat werkt! Rij2op5 combineert een aansprekende campagne, een e-bike probeerpool en stimuleringsacties bij en met werkgevers.

Rij2op5 realiseert daadwerkelijk spitsmijdingen en blijvend ander reisgedrag. Van de medewerkers die meededen aan de E-bikeproef fietst na afloop van de proef een derde van de deelnemers 2 of meer dagen naar het werk. Het autogebruik nam af 25%. 37% van de deelnemers schaft na afloop van de campagne een nieuwe (elektrische) fiets aan. Hier lees je meer over de resultaten die wij in Leeuwarden behaalden.