Onder fietsstimulering verstaan wij alle activiteiten die een werkgever onderneemt om zijn fietsende werknemers te behouden, mensen vaker te laten fietsen of mensen te laten fietsen. Je wilt inspelen op het reisgedrag van mensen en hen verleiden, of ook dwingen om een andere reiskeuze te maken. Hiervoor is niet één ingrediënt. Er zijn meerdere ingrediënten die een rol spelen bij het veranderen van dit reisgedrag (in willekeurige volgorde):

Basisvoorzieningen voor fietsers: een fietsenstalling met voldoende capaciteit en kwaliteit en dichtbij de ingang, inclusief de mogelijkheid tot het (zelf) repareren van banden, douchen na het fietsen van een lange afstand en stopcontacten voor e-bikes.
Fiscaal aantrekkelijke regelingen: er zijn diverse mogelijkheden om mensen die fietsen binnen fiscale ruimte van WKR te belonen. Denk aan: fietsvergoeding, fiets van de zaak, bijdrage aan de fiets, renteloze lening.
Communicatie & verleiding: laat weten dat je fietsende medewerkers belangrijk vindt, en welke regelingen er zijn. En bovenal: maak het leuk. Introduceer fietscampagnes en beloningsacties, werk met ambassadeurs en fietsmaatjes.
Combinatie met auto en OV: parkeer de auto aan de rand van de stad en fiets naar het bedrijf, of kom met de trein en neem de OV-fiets: zorg dat ook je medewerkers van verder af slimme keuzes kunnen maken. En als medewerkers naar afspraken moeten op fietsafstand: voorzie in een bedrijfsfiets om dit mogelijk te maken.
Interne organisatie: maak verbinding tussen de bedrijfsstrategie en fietsstimulering, en maak zo een verhaal over waarom fietsen belangrijk is. Denk aan vitaliteit, CO2 besparing, duurzaamheid, beweging, et cetera. Beleg fietsstimulering duidelijk bij een persoon en maak er tijd voor vrij.
Andere manieren om de auto te laten staan: vaak een lastig punt omdat het moeilijk is verworven rechten terug te draaien. Maar denk eens na over betaald parkeren, parkeren op afstand, minder reiskostenvergoeding

Stappenplan fietsstimulering

Als je aan de slag wilt met fietsstimulering, zijn er diverse stappen te doorlopen.

Stap 1: Definieer wat je wilt bereiken met fietsstimulering (en doe dit vooral niet alleen, betrek je collega’s)
Stap 2: Vind de juiste doelgroep
Stap 3: Kies de juiste faciliteiten en regelingen
Stap 4: Vul aan met communicatie- en marketingacties
Stap 5: Voer al je voorgenomen activiteiten uit (en stel een coördinator in voor deze activiteiten)
Stap 6: Laat je certificeren

Wil je meer informatie over fietsstimulering? Neem contact met op met rij2op5.