Nieuws van Groningen Bereikbaar

 Categorie Overig

November 2017

Fietsenstallingen voor bedrijven op P+R’s

Met de auto vertrekken van huis en op de fiets aankomen op het werk. Dat stimuleert Groningen Bereikbaar met de campagne Park & Bike. Bedrijven kunnen op vijf P+R-terreinen overdekte en afsluitbare fietsenstallingen huren voor hun medewerkers. Het gaat om de P+R’s Hoogkerk, Reitdiep, Haren, Kardinge en Meerstad. In de bedrijvenstallingen staan fietsen veilig en droog.

Zie ook www.groningenbereikbaar.nl/park&bike

 

Fietsrotonde vervangt lastig kruispunt

Het kruispunt van de Prinsesseweg met de Wilhelminakade in de stad Groningen wordt overzichtelijker en daarmee veiliger voor fietsers. De gemeente Groningen is bezig met het inrichten van het kruispunt als fietsrotonde. Het is straks duidelijker waar de verschillende weggebruikers moeten rijden, bovendien hebben fietsers in de nieuwe situatie voorrang op auto’s. Naar verwachting is het werk in december afgerond.

De aanleg van de fietsrotonde – een uniek ontwerp voor de stad – was wenselijk, omdat velen het kruispunt als onveilig beleefden. Het was altijd een lastige punt, omdat het gaat om een afbuigende voorrangsweg, waarop twee wegen uitkomen. Het kruispunt maakt ook deel uit van de Slimme Fietsroute van het Hoofdstation naar Zernike.

Aanleg fietssnelweg Groningen – Assen gestart

Er komt een nieuwe fietsroute tussen Groningen en Assen langs het Noord-Willemskanaal. In november is er begonnen met de aanleg van het brede en comfortabele ‘doorfietspad’. Op de route wordt de kade verbeterd en verhoogd en er komt een betonnen fietspad van vier meter breed. In verband met de werkzaamheden is het huidige fietspad aan de oostkant van het Noord-Willemskanaal tot halverwege maart afgesloten De stremming geldt voor het gedeelte tussen de Van Ketwich Verschuurbrug en de fietstunnel bij de A28. Fietsers kunnen gebruik maken van het fietspad aan de Hoornsedijk aan de westkant van het kanaal. De aan- en afvoer van bouwmaterialen vindt zo veel mogelijk plaats via het water.

Het doorfietspad wordt een aanvulling op het bestaande fietsnetwerk en sluit aan op P+R’s en andere knooppunten en routes in de binnenstad van Assen en Groningen. Het fietspad is in de eerste plaats gericht op forensen en scholieren, maar is ook geschikt voor sport en recreatie. Het doorfietspad wordt aangelegd door de provincies Groningen en Drenthe, samen met de gemeenten Groningen, Haren, Assen en Tynaarlo.