Fietsinspiratie: hoe stimuleert Strukton fietsen naar het werk?

 Categorie Nieuws

Hoe stimuleert Strukton fietsen naar het werk?

Door regelmatig te communiceren over fietsen

Irene van Dam, hoofd communicatie bij Strukton in Utrecht Lage Weide, vertelt: “Wij willen collega’s ervan bewust maken dat het niet logisch is om elke dag in de auto te stappen.

Onze insteek is: vraag je elke dag af of je de auto wel nodig hebt. Alternatieven voor de auto zijn het OV maar zeker ook de fiets. Strukton promoot met regelmaat de voordelen van fietsen naar het werk. Fietsen houdt je vitaal en het is duurzaam”.

Gedrag veranderen via de rij2op5 campagne

Tijdens de rij2op5 campagne zijn overal in de gebouwen wervende posters opgehangen om medewerkers op te roepen minimaal 2 werkdagen per week de fiets te pakken. Ook werd fietsers gevraagd hierover te bloggen. Dat had als resultaat dat een groep automobilisten overgestapt is naar de fiets. Daarnaast zijn fietsende medewerkers meer gaan fietsen. Door positieve aandacht te schenken aan fietsen wordt er steeds meer gefietst. Verschillende medewerkers schaften na de E-bikeproef een elektrische fiets aan. Daarnaast was er ook een groep fietsers die een nieuwe fiets kocht.

Luisteren naar de wensen van fietsers

Onder de medewerkers van Strukton is een korte mobiliteitsenquête gehouden die vooral gericht was op fietsen. Medewerkers gaven aan dat zij behoefte hadden aan betere fietsvoorzieningen. Er zijn toen diverse aanpassingen uitgevoerd, denk aan een spiegel, kledinghaakjes, een pomp en bandplaksetjes. Ook ontstond er behoefte aan meer stallingsplaatsen en dus plaatste Strukton extra nieuwe fietsrekken in de fietsenstalling.

Stimuleer fietsen met een vergoeding

Strukton kwam door de mobiliteitsenquête tot inzicht dat er een groot ‘fietspotentieel’ is. Veel medewerkers wonen op fietsbare afstand. De kunst is om deze mensen blijvend op de fiets te krijgen. Strukton heeft plannen om fietsen op de kaart te zetten door het geven van vergoedingen. Ook doen zij als een van de initiatiefnemers mee met het NU Connect E-bike deelsysteem. Strukton vergoedt het gebruik van deze E-bikes en is op de Dag van de Duurzaamheid gestart met het actief promoten van deze fietsen. Het E-bike deelsysteem is vooral handig voor werkafspraken in de buurt. Medewerkers kunnen voor de deur een E-bike pakken van alle gemakken voorzien. Op Lage Weide is nu een klein netwerk van deel E-bikes uitgezet om fietsen voor werkafspraken te promoten.

OV-fiets

Strukton vergoedt ook het gebruik van de OV fiets. Alle leaserijders zijn in het bezit van een NS Business Card, waarmee ze ook kosteloos gebruik kunnen maken van de OV fiets. Daarmee krijgen ze ook de mogelijkheid om ‘the last mile’ na een reis met het OV af te leggen met de fiets of om lekker te bewegen naar hun zakelijke afspraak.